Akkerbouw / mest

 

De giertank....

De giertank….

20160507_192017 1

Giertank met bouwlandinjecteur

Jaarlijks produceerde het bedrijf zo’n 4000m3 drijfmest. De mest wordt uitgereden op eigen grond en bij akkerbouwers en veehouders in de omgeving. Kalvermest bevat veel kali waardoor het uitermate geschikt is voor de aardappelteelt. In samenwerking met Maatschap T. en S. Nijboer uit Hemrik hebben wij een teeltplan opgezet voor poot- en consumptie aardappelen en pioenrozen. Hierdoor is de mestafzet goed geregeld.

Mestafzet kalveren Herderagro Wijnjewoude

maisoogst 4 oktober 2014

Na de realisatie van de uitbreiding kunnen we de mest mengen en analyseren voordat het wordt uitgereden. Hierdoor kunnen we beter inspelen op de behoeftes van het gewas zonder dat de wettelijke norm wordt overschreven.

Kunstmest vervanger

Het bedrijf gebruikt  90 ha grond. In 2018 wordt hierop o.a. mais (met zonnebloemrand) brouwgerst, koolzaad en aardappelen verbouwd.  20150626_144522_resized 20150626_144542_resized

Dit land is deels in eigen bezit, deels van particulieren. Bij het in werking treden van de luchtwasser komt spuiwater vrij. Dit product bevat stikstof en zwavel. Deze stikstof en zwavel kan ingezet worden als kunstmest vervanger.

Voor het mest uitrijden beschikt het bedrijf over een eigen machine park. Hierdoor kan flexibel worden gewerkt.

met nieuwe injecteur

…. met nieuwe mestinjecteur

Informatie mestafzet

Wilt u meer informatie over de mestafzet of heeft u land dat wij hiervoor kunnen gebruiken? Neem dan contact op met Jildert Herder via info@herderagro.nl of 06-16228432